Diospoireacht

Staff Involved: Mr Ó Briain

Meeting Times: Various

Notaí faoin diospoireacht: Ghlac foirne díospóireachta na scoile páirt i gcomórtais náisiúnta le trí bliana anois ag leibhéal sinsireach agus sóisireach. Sa bhliain 2019, shroich an fhoireann shóisireach craobh Laighin. Tá sé ar intinn againn babhtaí díospóireachta a eagrú inár scoil as seo amach.

DCC has entered both junior and senior Irish debating teams in national competitions for the last three years. In 2019, the junior team got as far as the Leinster final. We hope to host debates in the future in DCC with visiting schools.